Bestuur / Contact

Bestuur :

 • Johan van Dam, voorzitter
 • Eelco van de Minkelis, penningmeester
 • Henk Maasland, secretaris
 • Ton Bons
 • Peter van Dam
 • Jan de Koning
 • bestuurslid

Contact

 • Secretariaat: 0184-622383 henkmaasland@solcon.nl 
 • Voorzitter: :Telefoon: 0184-670927 johan-heidi@planet.nl
 • Penningmeester en ledenadministratie : 0184-653620 evdm@kpnplanet.nl
 • Baancommisarissen: